มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ : กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา

ได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.) เลขที่ 388-3/2539

ได้ระดับ 4 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547

ได้ระดับ 5 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549

ได้รับ 4 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559

ได้รับรางวัล Innovation Thailand ปี 2555

ได้รับตราสัญลักษณ์ PHAYAO BRAND

หมู่บ้านอุตสาหกรรมจักสานผักตบชวา ปี 2549

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า www.phayaopuktobchawa.com
ช่องทางการติดต่อ LINE@ ID : @puktob (มีแอดด้วย)
• งานปลีก จัดส่ง 1-7 วันหลังจากโอนเงิน
• งานขายส่ง ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง รอสินค้าราว ๆ 3-5 สัปดาห์ (หรือมากกว่า 5 สัปดาห์) ขั้นต่ำต่อแบบ 5 ใบ

งานปลีกติดต่อสั่งซื้อทางLine ID : @puktob (มีแอดด้วย)

กดที่นี่เพื่อสั่งซื้อสินค้า