ประธานกลุ่ม : กำนันผ่องศรี ปรีชาพงค์มิตร

สถานที่ตั้งกลุ่ม : บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 054-458633 และ 081-6027771

ผักตบชวากำนันผ่องศรียินดีต้อนรับ

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ : กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา

ได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.) เลขที่ 388-3/2539
ได้ระดับ 4 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547
ได้ระดับ 5 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549
ได้รับ 4 ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
ได้รับรางวัล Innovation Thailand ปี 2555
ได้รับตราสัญลักษณ์ PHAYAO BRAND
หมู่บ้านอุตสาหกรรมจักสานผักตบชวา ปี 2549

ดอกแก้ว สายธรรมชาติ

รหัสสินค้า P347

290.-

สี่เหลี่ยมเล็กสายหนังใบโพธิ์

รหัสสินค้า P1216

250.-

มยุราสายโซ่สายสะพายคาดฝามือถือ

รหัสสินค้า P417

350.-

วงกลมXL ผ้าฝ้ายหูรูด

รหัสสินค้า P134

450.-

สี่เหลี่ยมคู่แม่ลูกใหญ่ สายหนังใบโพธิ์

รหัสสินค้า P722

390.-

ทรงรีแฉก ห่วงไม้

รหัสสินค้า P302

390.-

ทรงลีเว้าปาก สายลูกปัด

รหัสสินค้า P307

320.-

แตงมาลา

รหัสสินค้า P217

270.-