เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่
กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง
ประธานกลุ่ม : กำนันผ่องศรี ปรีชาพงค์มิตร
สถานที่ตั้งกลุ่ม : บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร 054-458633 และ 081-6027771
 • กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ : กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา
 • ได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.) เลขที่ 388-3/2539
 • ได้ระดับ 4 ดาว จาการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547
 • ได้ระดับ 5 ดาว จาการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549
 • หมู่บ้านอุตสาหกรรมจักสานผักตบชวา ปี 2549
 • ได้รับตราสัญลักษณ์ PHAYAO BRAND
 • ได้รางวัล Innovation Thailand ปี 2555
 • ได้รับ4ดาว จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี2559
สินค้ากระเป๋า
 • CODE
 • P2247
แตงโมXLสายธรรมชาติ

 • CODE
 • P1117
ครึ่งวงกลมดอกจิกห่วงหนัง

 • CODE
 • P141408
ใยแมงมุมเปียสายหนังเกลียว

 • CODE
 • P1131
วงกลมผีเสื้อลายรุ้ง

 • CODE
 • P7732
กระเป๋าธุรกิจสายสะพายยาว

 • CODE
 • P7730
เปรมจิตต์สายหนังใบโพธิ์

 • CODE
 • P1105
ครึ่งวงกลมXLติดดอก

 • CODE
 • P3332
ทรงรีแฉกห่วงธรรมชาติ

 • CODE
 • P7701
กล่องสี่เหลี่ยม

 • CODE
 • P7748
สี่เหลี่ยมเปรมจิตใหญ่สายหนังเกลียว

 • CODE
 • P1120
วงกลมมาลาเล็ก

 • CODE
 • P08
สี่เหลี่ยมจีบสายหนังเปีย

ปลีก 790.-
 • CODE
 • P083
ลีพรเล็กสายหนังเปีย

ปลีก 690.-
 • CODE
 • P02
วงกลมM

ปลีก 790.-
 • CODE
 • P121213
พิมล์ล้มเล็กรูดปากสายหนังคู่

 • CODE
 • P7706
กล่องสี่เหลี่ยมสายหนังเกลียวสีม่วง

ดูสินค้าทั้งหมด